Chính Sách Vận Chuyển, Giao Nhận

  • Đối với khách hàng trong TP HCM: Công ty Aquavet sẽ giao hàng đến tại cửa hàng hoặc Công ty của Qúy khách.
  • Đối với khách hàng ở tỉnh: Chúng tôi sẽ giao hàng đến nhà xe trong TP HCM và Qúy khách hàng chịu 100% tổng chi phi gửi hàng từ Tp HCM đên kho của Qúy khách.

Tùy vào giá trị của từng đơn hàng hoặc những vị trí thuận lợi, Qúy khách sẽ được hỗ trợ một phần hoặc miễn phí hoàn toàn phí vận chuyển trong TP HCM.

Thời gian giao hàng: Từ 1 - 2 ngày kể từ ngày đặt hàng (đối với hàng hóa có sẵn tai kho Aquavet)

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-226407268-1"> </script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-226407268-1'); </script> --