Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Thơi gian thanh toán

  • Đối với khách hàng trong TP HCM: Qúy khách thanh toán bang tiền mặt ngay sau khi nhận hàng tại cửa hàng.
  • Đối với khách hàng ở tỉnh: Thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao hàng.
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-226407268-1"> </script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-226407268-1'); </script> --