Nhóm Khoáng Hữu Cơ

Used potassium (K +) supplements in aquaculture ponds during the metabolism of shrimp

Whiteleg shrimp is anorexic, poorly functioning, slow growing, even dead when K + is lacking.

Liên hệ

Công dụng    :  bổ sung khoáng chất cho vật nuôi 

Thành phần   : Cuso4

Đặc điểm       : Dạng bột màu xanh

Quy cách       : 25 kg/bao 

Xuất xứ          : Trung Quốc 

Liên hệ

Công dụng    :  bổ sung mangan cho vật nuôi 

Thành phần   : manganese 

Đặc điểm       : Dạng bột màu trắng 

Quy cách       : 25 kg/bao 

Xuất xứ          : Trung Quốc 

Liên hệ

Công dụng    :  bổ sung sắt cho vật nuôi 

Thành phần   : Frreous glycine 17 %

Đặc điểm       : Dạng bột màu vàng nhạt 

Quy cách       : 25 kg/bao 

Xuất xứ          : Trung Quốc 

Liên hệ

Công dụng    :  bổ sung selenium cho vật nuôi 

Thành phần   : Glycine nano selenium 1 %

Đặc điểm       : Dạng hạt màu nâu đậm 

Quy cách       : 25 kg/bao 

Xuất xứ          : Trung Quốc 

Liên hệ

Công dụng    :  Bổ sung kẽm cho vật nuôi 

Thành phần   : Zinc glycine 21 %

Đặc điểm       : Dạng hạt mịn màu vàng nhạt

Quy cách       : 25 kg/bao 

Xuất xứ          : Trung Quốc 

Liên hệ
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-226407268-1"> </script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-226407268-1'); </script> --